Weby pro výuku radiodiagnostiky

Jedním z webů jsou stránky Perryho Sprawlse http://www.sprawls.org/. Ze seznamu si zvolíte preferované téma, ke kterému pak jsou k dispozici velmi šikovné přednášky ve formě .ppt nebo lze zvolené téma studovat v online modulu http://www.sprawls.org/resources/.

Obr. 1: www.sprawls.org

Další výukovou stránkou je web http://xrayphysics.com/. Těch vysvětlených témat není tolik, ale jsou zde různé simulace, takže si člověk může i některé věci vyzkoušet.

Obr. 2: www.xrayphysics.com

Přístup na výše dva zmíněné weby je zdarma. Dalším velmi užitečným webem je web American Association of Physicists in Medicine www.aapm.org. Zde je potřeba se nejprve přihlásit (po registraci), poté zvolit na horní liště „Education“ (viz obr. 3). Dále nám web nabídne více vzdělávacích zdrojů. Za nejužitečnější považuji „Virtual Library“ a „RSNA/AAPM Online Physics Modules“. Ve Virtual Library jsou přednášky (kamerový záznam a přednáška v .pdf) ze všech předchozích setkání AAPM, z jejich kongresů, letních a zimních škol… RSNA/AAPM Online Physics Modules jsou online přednášky na různá témata. Přijde mi však, že jde spíše o základní přednášky – rentgenka, interakce, detektory, základní modality, specifika modalit… Velmi užitečný web, avšak přístupný pouze po registraci, která bohužel není úplně jednoduchá.

Obr. 3: www.aapm.org

Dalším velmi užitečným webem je web European Society of Radiology www.myesr.org. Zde je více možností vzdělávání. První možností je použití elektronických posterů EPOS (viz obr. 4), ke kterému se dostanete tak, že na horní liště zvolíte „Education“ a poté „Online Education“. Elektronické postery mají formu krátkého článku a je možné vyhledávat v nich podle klíčových slov. Web obsahuje postery už od roku 2003.

Obr. 4: https://posterng.netkey.at/esr/viewing/index.php?module=viewing_frontpage

Další možností na tomto webu je sledování záznamů přednášek z European Congress of Radiology, který se koná každoročně na přelomu února a března ve Vídni. K záznamu přednášek se dostanete přes tento link pro rok 2019 (viz obr. 5), nebo tento link pro rok 2018. K záznamu přednášek z ostatních let se lze dostat nebo přepsáním roku XXX v odkazu „https://ecronline.myesr.org/ecrXXXX/“ na 2017, 2016. Dřívější roky bohužel již nefungují.

Obr. 5: https://ecronline.myesr.org/ecr2019/

Vraťme se k záznamů přednášek z roku 2019. Po kliknutí na „ECR ON DEMAND“ se objeví přehled, ve kterém je možné vyhledávat pomocí klíčových slov nebo zakliknutím relevantních témat. Jen pro ukázku, zadala jsem výraz „TAVI“ a na obr. 6 je ukázka několika vyfiltrovaných přednášek, které se vztahují k TAVI.

Obr. 6: https://ecronline.myesr.org/ecr2019/index.php?p=recorded-lectures&t=recorded

Přednášky ECR jsou přístupné po registraci, která je méně pracná než registrace na AAPM a také mnohem levnější, cca 11 EURO za členství.

Dalším webem, kde lze naleznout vzdělávací přednášky, je web International Atomic Energy Agency (IAEA). Na webu jsou umístěny online moduly pro různé specializace – radiodiagnostika, radioterapie, nukleární medicína (viz obr. 7) a po rozkliknutí lze získat moduly pro konkrétní oblasti v rtg zobrazování (viz obr. 8). Pod každým dalším odkazem je pak uveden krátký přehled a doporučená literatura.

Obr. 7: https://humanhealth.iaea.org/HHW/MedicalPhysics/index.html

Obr. 8: https://humanhealth.iaea.org/HHW/MedicalPhysics/DiagnosticRadiology/index.html

Jako další velmi vhodný zdroj na webu IAEA je kniha „Diagnostic Radiology Physics: A Handbook for Teachers and Students„. Ke každé kapitole v této knize byla připravena přednáška, všechny jsou ke stažení zde. Dále jsou zde k dispozici i přednášky pro praktický trénink v různých oblastech, ve kterých se používá rtg záření, typicky např. intervenční kardiologie. Nicméně je potřeba vzít v úvahu, že některé z naposledy zmíněných přednášek jsou již staršího data.

V neposlední řadě lze užitečné informace najít také na wikipedii, kde existuje celá sekce s názvem „Basic Physics of Digital Radiography„.

Další užitečné weby:
https://www.radiologycafe.com/radiology-trainees/frcr-physics-notes