Archiv pro rubriku: Krátké postřehy

Webinář IAEA – zdůvodnění a optimalizace dentálního 2D a 3D zobrazení

International Atomic Energy Agency organizuje dne 21. 5. 2021 webinář na téma Zdůvodnění a optimalizace dentálního 2D a 3D zobrazení. Pro více informací: Improved justification and optimization of dental 2D and 3D imaging through education and training | IAEA. Webinář je přístupný zdarma po registraci.

Aktuální webináře

Do záložky Vzdělávání / Webináře bylo přidáno několik odkazů na aktuálně pořádané webináře, které se týkají radiodiagnostiky a intervenční radiologie.

Přehled aktuálních

International Organisation for Medical Physics (IOMP)
IOMP School Webinars – International Organization for Medical Physics. Semináře je možné sledovat také retrospektivně, za rok 2021 a za rok 2020.

European Federation of Organisations for medical Physics (EFOMP)
EFOMP :: Webinar Series 2020-2021

Fluoroscopy Users‘ Group (FLUG)
Masterclass Webinar Series – Fluoroscopy Users‘ Group (flug.org.uk)

International Atomic Energy Agency (IAEA)
Webinars in radiation protection | IAEA – radiační ochrana obecně, je potřeba si vybrat vhodný seminář. Semináře je možné sledovat také retrospektivně.

Nové tutoriály na webu International Atomic Energy Agency

IAEA přidala na svůj web několik tutoriálů.

Jeden se týká QC na CT, je k dispozici zde: Human Health Campus – Tutorial Videos on Quality Control for CT (iaea.org). Tutoriál se skládá z několika krátkých videí, ve kterých je popsáno a  ilustrativně předvedeno, co se daným testem ověřuje, jak se test provádí, jak se vyhodnocuje a taktéž jaké odchylky jsou ještě akceptovatelné (dle doporučení Quality Assurance Programme for Computed Tomography: Diagnostic and Therapy Applications | IAEA). Tato publikace je také velmi užitečná jako návod pro provádění QC na CT skenerech.

Dále je na webu IAEA k dispozici tutoriál pro Radiační ochranu u intervenčních výkonů, k dispozici zde: Online training in radiation protection | IAEA , kdy je potřeba se registrovat, ale současně je možné získat certifikát. Individuální videa jsou pak přístupná zde: Training material | IAEA, videa komprimovaná v jednom zip souboru pak zde: rpop_radiation_protection_in_interventional_procedures.zip | IAEA.

Mimo výše zmíněné byl na web IAEA umístěn také vzdělávací tutoriál pro Radiační ochranu při zobrazování v dentální radiologii, který je k dispozici zde: Online training in radiation protection | IAEA. Opět možné shlédnout buď s registrací a certifikátem, nebo volně bez registrace.

25th European Congress of Radiology

Ve dnech 27. 2. – 3. 3. 2019 se ve Vídni konal již 25. ročník European Congress of Radiology (ECR), který získal také záštitu International Atomic Energy Agency. Kongres nabývá každým rokem na velikosti i významnosti, letos se zaregistrovalo přes 30 tisíc účastníků. Velikostí se tento kongres ještě neblíží největšímu radiologickému kongresu Annual Meeting of Radiological Society of North America pořádaném ve spolupráci s American Association of Physicists in Medicine. Tento kongres se koná každoročně na přelomu listopadu a prosince v Chicagu a loni ho navštívilo okolo 56 tisíc účastníků.

Na ECR se letos představilo přes 300 vystavovatelů na ploše 26 000 m^2, takže se výstava ani nedala celá projít :).

Mnoho příspěvků na ECR se týkalo umělé inteligence. Z počtu 3 166 přednášek se umělé inteligence týkalo 457, tedy neuvěřitelných 14 %. Jen pro porovnání, radiační ochrany se týkalo pouze 181 z 3 166 přednášek. Hodně pozornosti, konkrétně 275 přednášek, bylo věnováno také kampani EuroSafe Imaging, která byla zahájena před 5 lety. Tato kampaň má za cíl zvýšit bezpečnost pacientů, zejména z hlediska radiační ochrany a důsledného dodržování principu zdůvodnění.

Na ECR bylo velké zastoupení i fyzikálních sekcí (celkem 366 přednášek, 12 %), které byly vytvořeny ve spolupráci s European Federation of Organisations for Medical Physics, vhodných zejména pro radiologické fyziky. Přednášky, speciálně pak tzv. refreshing courses, byly opravdu brilantní a velmi užitečné, určitě je doporučuji v rámci kontinuální celoživotního vzdělávání. Mnoho přednášek bylo věnováno také radiologickým asistentům, celkem 321. Překvapuje mě, že je toto číslo nižší než počet přednášek ve fyzikálních sekcích :).

Častými tématy přednášek byla optimalizace CT, včetně využití umělé inteligence, a samozřejmě také mamografie. Stále důležitějšími se stávají softwary pro dose management, např. Radimetrics, DoseWatch, Qaelum, které se vyskytly ve 104 přednáškách. Tyto softwary jsou velmi efektivním nástrojem pro optimalizaci vyšetření. Ať už z pohledu používaných vyšetřovacích protokolů, nebo z hlediska nevhodně provedených vyšetření, tak i z hlediska hodnocení kumulativních dávek pacientům.

Přednášky jsou po registraci (registrace do ECR stojí 11 EURO) přístupné online a je tak možné kteroukoliv z nich shlédnout v pohodlí domova. Vřele doporučuji, aby člověk věděl, co se děje v oboru.

Vychází knížka Radiační ochrana při rentgenových výkonech – to nejdůležitější pro praxi“

V tomto krátkém sdělení bych chtěla s radostí oznámit, že v několika nadcházejících dnech vyjde u nakladatelství Grada moje knížka, která se zabývá mnoha technickými aspekty ohledně rtg zobrazování, včetně radiační ochrany. Knihu si můžete objednat zde. Přeji pěkné čtení :).

Simulace rtg spekter

Na webových stránkách firmy Siemens Healthineers je volně dostupný simulátor rtg spekter. Umožňuje simulovat jak mamografická spektra (anoda Mo, Rh, W, napětí 18-40 kV) s mnoha různými filtry, tak i skiagrafická (W anoda, napětí 30-140 kV, zvlnění napětí 0-100%). Vřele doporučuji, není požadována žádná instalace.

Obr. 1: Ukázka rozhraní simulátoru
(https://www.oem-xray-components.siemens.com/x-ray-spectra-simulation)

Výstupem simulace je kvantifikace počtu fotonů jednotlivých energií společně s vlastnostmi filtru a rtg svazku za filtrem, včetně stanovení polotloušťky, fluence, kermy.

Obr. 2: Výstup simulace – ukázka rtg spektra i s jeho kvantifikací s možností přidat filtraci

Na internetu je dohledatelných více softwarů, mezi dalšími doporučuji i SpekCalc, jehož výhodou je simulace rtg spekter vyšších energií, včetně radioterapeutických, avšak nevýhodou je možnost pouze W anody, což neumožňuje simulovat Mo a Rh mamografická spektra. Další nevýhodou je pořizovací cena, software je k mání za 25 EUR.

Vědci v Hong Kongu vyvinuli nový materiál pro výrobu ochranných pomůcek

Minulý týden se na internetu objevila zpráva ohledně nového materiálu na výrobu ochranných pomůcek proti rtg záření. Jedná se o kombinaci wolframu s polyuretanem, díky čemuž materiál poskytuje až o 40% vyšší ochranu. Taktéž z hlediska toxicity se jedná o bezpečný materiál, což je jeho velká výhoda ve srovnání s olovem.

Vědecký tým na Polytechnic University, vedený docentem Fei Bin a profesorem John Xin Haozhong, vytvořili materiál, který nejen že dokáže odstínit o 40% více záření než materiál s obsahem olova, ale je bezpečný (netoxický) a navíc je o 22% lehčí. Výrobky z tohoto materiálu lze bezpečně recyklovat.

Zde se však nabízí otázka, jak je možné, že materiál, který je lehčí, poskytuje větší ochranu než doposud hojně využívané olovo?

Tým vědců použil novou technologii, která transformuje wolfram – jeden z materiálů s největší hustotou (wolfram 19,25 g/cm3, olovo „pouze“ 11,34 g/cm3), v malé částice, které mají tloušťku jedné desetiny tloušťky wolframového vlákna v žárovce. Wolfram, získaný z obyčejných žárovek, je smíchán s polyuretanem, což je vysoce elastický materiál, za vzniku nového materiálu. Díky svojí elasticitě zůstávají ochranné pomůcky z tohoto materiálu i po několika přehybech celistvé. Ochranné pomůcky z tohoto materiálu je možné používat minimálně 3 roky bez nutnosti kontroly kvůli zlomům, zatímco ochranné pomůcky s obsahem olova by měly být kontrolovány každoročně.

Ačkoliv je wolfram dražší materiál než olovo, vědci očekávají, že ochranné pomůcky budou levnější než ty s obsahem olova, protože je možné použít méně materiálu. Objevitelé tohoto nového materiálu uvedli, že se nechali inspirovat nehodou ve Fukushimě v roce 2011, která byla druhou největší jadernou katastrofou v dějinách hned po Černobylu.

Vědci z unverzity čekají na příležitost komerčního využití a dodávají, že do půl roku by mohly být ochranné prostředky z tohoto materiálu k dispozici, půjde-li spolupráce v komerční oblasti dobře.

Tak uvidíme, jak to dopadne :).

http://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/2084183/hong-kong-researchers-develop-safer-alternative

Efektivita tvorby rtg fotonů

Efektivita produkce rtg záření je velmi malá, obvykle se uvádí 1%. Zbytek kinetické energie elektronů dopadajících na anodu se změní na teplo. S produkcí rtg fotonů je to ve skutečnosti však ještě horší, protože 1% je pouze účinnost konverze. Z těchto vzniklých rtg fotonů ještě dalších 97% proniká do olověného stínění a pouze 3% z těchto fotonů se dostane ven z rentgenky. Celkově je tedy efektivita tvorby rtg fotonů (počítáme-li pouze ty, které se dostanou ven z rentgenky) rovna 0,01*0,03 = 0,000 3 = 0,03 %.

Kvalita obrazu a dávka u CT vyšetření

U CT zobrazení někoho určitě napadají myšlenky, proč by se nemohla zlepšit kvalita obrazu (myšleno prostorové rozlišení a rozlišení při při nízkém kontrastu, které je primárně ovlivněno šumem) při „mírném“ zvýšení dávky. Avšak jak je dále vidět, mírné zlepšení kvality obrazu často znamená významné zvýšení dávky.

Mezi šumem a dávkou platí následující úměrnost: Sum_davkaZ tohoto vztahu vyplývá, že chceme-li snížit šum o 50%, musíme dávku zvýšit 4-krát.

Podobně je tomu s prostorovým rozlišením, které je velmi významně limitováno dávkou. Pro prostorové rozlišení platí následující úměrnost:

Davka_rozliseni__kde dx je velikost pixelu.

Nechť je velikost pixelu 1,0 mm, čemuž odpovídá dávka 1 (bráno relativně). Zmenší-li se velikost pixelu z 1,0 mm na 0,2 mm, musí se dávka zvýšit neuvěřitelných 125-krát! Jen pro představivost je zde vypsáno, o kolik se musí zvýšit dávka při zlepšení prostorového rozlišení pro různé úrovně prostorového rozlišení.

Změna velikosti pixelu vs.nárůst dávky:
1,1 mm ⟶ 1,0 mm… nárůst dávky o 33 %
1,0 mm ⟶ 0,9 mm… nárůst dávky o 37 %
0,9 mm ⟶ 0,8 mm… nárůst dávky o 43 %
0,8 mm ⟶ 0,7 mm… nárůst dávky o 50 %
0,7 mm ⟶ 0,6 mm… nárůst dávky o 59 %
0,6 mm ⟶ 0,5 mm… nárůst dávky o 73 %
0,5 mm ⟶ 0,4 mm… nárůst dávky o 95 %
0,4 mm ⟶ 0,3 mm… nárůst dávky o 137 %
0,3 mm ⟶ 0,2 mm… nárůst dávky o 238 %

Pro ta reálná rozlišení CT, tj. cca 1 mm platí, že každé zlepšení prostorového rozlišení o 10 %, znamená zvýšení dávky o cca 40%.

Porovnání softwarů pro management dávek

Magazín Diagnostic and Interventional Cardiology (DAIC) obsahuje v posledním vydaném číslo (květen-červen 2016) přehled většiny dostupných softwarů pro management dávek pacientů. Parametry jsou uvedeny v přehledné tabulce na stránkách časopisu (pdf verze zde), ale přehled je možné najít taktéž přímo na stránkách www.daic.com, kde si uživatel označí pouze ty softwary, které ho zajímají. Ukázka přehledové tabulky je uvedena na obr. 1 a 2. Na obr. 3 je ukázka elektronického přehledu softwarů.

Review_softwares_1Obr. 1: Malý výsek tabulky s přehledem softwarů

Review_softwares_2Obr. 2: Ukázka tabulky s přehledem softwarů

Review_softwares_3Obr. 3: Výběr softwarů z www.daic.com

Porovnání CT skenerů

Magazín Imaging Technology News (itn) obsahuje v posledním vydaném číslo (červen 2016) přehled většiny dostupných CT skenerů, včetně souhrnu základních parametrů. Parametry jsou uvedeny v přehledné tabulce na stránkách časopisu (pdf verze zde), ale přehled je možné najít taktéž přímo na stránkách www.itnonline.com, kde si uživatel pouze označí ty CT skenery, které ho zajímají. Ukázka přehledové tabulky je uvedena na obr. 1 a 2. Na obr. 3 je ukázka elektronického přehledu CT skenerů.

Review_CT_scannersObr. 1: Malý výsek tabulky s přehledem CT skenerů

Review_CT_scanners_2Obr. 2: Ukázka tabulky s přehledem CT skenerů

Review_CT_scanners_3Obr. 3: Výběr CT skenerů z www.itonline.com

Porovnání CT skenerů z hlediska možností redukce dávky je v elektronické formě zde, strana 34-35.

„Cítil jsem se nezničitelný“: Neviditelný dopad záření

Chronické ozáření lékařů pracujících s ionizujícím zářením, nejčastěji na katetrizačních sálech, je v posledních letech velmi aktuálním tématem. Interventional News nedávno uveřejnily článek o kardiochirurgovi Dr. Edwardu Diethrichovi, který natočil video jako součást kampaně, jejíž snahou je přimět lékaře pracující s ionizujícím zářením, aby si dávali pozor na chronické dlouhodobé ozařování rozptýleným zářením. Někteří lékaři často pracují se zářením celoživotně, ale málokdy si uvědomují, jak toto chronické ozařování malými dávkami může být nebezpečné.

V tomto videu Dr. Diethrich popisuje, jak mu byl diagnostikován oligodendrogliom – nádor mozku a jak to změnilo jeho život. Taktéž vzpomíná na svoji praxi, kdy přiznává, že radiační ochrana bylo to poslední, co ho na sále zajímalo.

Edward_DietrichOdkaz na video: https://goo.gl/b6g2ai.

Osvětou v oblasti chronického ozařování se zabývá Organization for Occupational Radiation Safety in Interventional Fluoroscopy (www.orsif.org). Na tomto webu je k dispozici ke stažení dokument „Severity of adverse effects of a growing health problem„, který shrnuje poškození, jejichž podstatou je pravděpodobně ionizující záření.

Použitá literatura:
[1] http://www.cxvascular.com/in-latest-news/interventional-news—latest-news/i-felt-indestructible-the-invisible-impact-of-radiation
[2] http://www.prnewswire.com/news-releases/orsif-documentary-featuring-noted-heart-surgeon-dr-edward-diethrich-tells-personal-story-of-serious-health-risks-from-occupational-exposure-to-radiation-in-fluoroscopy-labs-300078293.html

Dítě není jen malý dospělý

Fakt, že dítě není jen malý dospělý, představuje velkou výzvu v rtg zobrazování, včetně výpočetní tomografie. Při optimalizaci zobrazování v pediatrii je nutné uvážit tři důležité faktory:

  1. Tkáně u dětí jsou méně vyvinuté, proto je kontrast mezi tkáněmi horší než u dospělých pacientů, taktéž některé anatomické struktury jsou velmi malé, tedy hůře viditelné, a proto je potřeba získat obraz s lepšími detaily.
  2. Děti jsou podstatně radiosenzitivnější k radiobiologickým efektům záření než dospělí.
  3. Při zobrazování je potřeba minimalizovat pohyb, který je zvláště u dětí velký. To představuje výzvu hlavně pro radiologické asistenty.

Je-li rtg zobrazení dětí prováděno na dedikovaných pracovištích a klinikách, je zde větší pravděpodobnost, že výkony jsou optimalizovány právě pro děti. Současně personál je trénován tak, aby věděl, jak pracovat s pediatrickou populací. Nicméně v některých případech jsou rtg výkony u dětí prováděny na pracovištích pro dospělé.

Normální postup v rtg zobrazování je nastavení napětí (kV) a elektrického množství (mAs) podle velikosti pacienta. Ačkoliv se může zdát, že jde o dobrý postup, u dětí to není optimální. Optimalizace v pediatrickém zobrazování je komplexnější proces, který vyžaduje spolupráci radiologického fyzika, radiologického asistenta a taktéž lékaře – radiologa.

Inspiraci, jak postupovat při optimalizaci zobrazování v pediatrii, je možné získat z kampaně zaměřené na toto téma – Image Gently na adrese www.imagegently.org.

Imagegently
Použitá literatura:
Medical Physics International. The Journal of the International Organization for Medical Physics, 2015; 3(2).