Kvíz II

Otázky
Q1: Jak se změní film po exponování světlem?

Q2: Jaký je film s velkým závojem?

Q3: Pravda/lež – zkroucená nebo pokažená filmová kazeta může způsobit, že část filmu bude exponována světlem.

Q4: Který z následujících materiálů se používá jako kolimátor?
a) Pb deska
b) Al deska
c) Cu deska
d) Všechny možnosti jsou správné

Q5: Nepřímé radiační poškození vzniká v případech, kdy:
a) Rtg fotony interagují s kritickým cílem buňky
b) Rtg fotony projdou přes buňku
c) Rtg fotony se absorbují v buňce a vytvoří radikály
d) Rtg fotony interagují s DNA buňky
e) Žádná z možností není správná

Q6: Jaká je výhoda oboustranně polévaného filmu (double-coating film)?
a) Je potřeba méně záření pro vytvoření obrazu
b) Vzniklý obraz je méně zkroucený
c) Film je méně citlivý na záření

Q7: Radiační poškození, která nejsou viditelná na lidech po ozáření, ale objevují se až v dalších generacích:
a) Somatické účinky
b) Genetické účinky
c) Brzké (krátkodobé, short-term) účinky
d) Pozdní (dlouhodobé, long-term) účinky

Q8: Charakteristika filmu, která udává, kolik záření je potřeba ke snímku standardní kvality se označuje jako:
a) Kontrast
b) Citlivost (film speed)
c) Rozlišení obrazu
d) Velikost

Q9: Zesilující fólie, která emituje zelené světlo a musí být použita s filmem citlivým na zelené světlo, je fólie obsahující:
a) Vápník a wolfram
b) Vzácné zeminy
c) Fosfor

Q10: Jak se označuje film, který se vkládá do úst pacienta při dentálním vyšetření?
a) Extraorální film
b) Intraorální film
c) Žádná z možností

Q11: Které z následujících tvrzení je pravdivé?
a) Brzké (krátkodobé) účinky ozáření se vyskytují po krátkodobém ozáření malými dávkami
b) Brzké (krátkodobé) účinky ozáření se vyskytují po dlouhodobém ozáření malými dávkami
c) Pozdní (dlouhodobé) účinky se vyskytují po krátkodobém ozáření malými dávkami
d) Pozdní (dlouhodobé) účinky se vyskytují po dlouhodobém ozáření malými dávkami

Q12: Jakou barvu má podvyvolaný film?
a) Světlou
b) Bílou
c) Černou
d) Tmavou
e) Šedou

Q13: Které z následujících buněk jsou považovány za radiorezistentní?
a) Nezralé reprodukující se buňky
b) Mladé kostní buňky
c) Dospělé kostní buňky
d) Epitelové buňky
e) Žádná z možností

Q14: Doplňte chybějící údaj pro správnou filtraci:
a) Rtg zařízení pracující při napětí 70 kV a menším vyžaduje…. mm hliníku
b) Rtg zařízení pracující při napětí větším než 70 kV vyžaduje … mm hliníku

Q15: Jak vypadá podexponovaný snímek?
a) Jasný
b) Černý
c) Světlý
d) Tmavý

Q16: Čím je určena citlivost tkáně na ozáření?
a) Mitotickou aktivitou
b) Buněčnou diferenciací
c) Metabolismem buňky
d) Všechny možnosti
e) Žádná z možností

Q17: Jaký je nejvýznamnější zdroj umělého ozáření populace?
a) Radioaktivní materiály
b) Lékařské ozáření
c) Jaderné zbraně
d) Palivový jaderný cyklus

Q18: Pravda/lež – kombinace film-fólie je citlivější na fluorescenční světlo než na přímé ozáření rtg zářením.

Q19: Která z následujících tkání je nejvíce citlivá na ozáření?
a) Kostní tkáň
b) Malé lymfocyty
c) Svalová tkáň
d) Nervová tkáň
e) Epitelová tkáň

Q20: Pravda/lež – u každého pacienty by mělo být individuálně uváženo, zda je potřebné provádět snímek.

Q21: Které z následujících tvrzení je nesprávné?
a) Rtg záření není škodlivé pro žijící organismy
b) Z dentálního snímku plyne pro pacienta benefit
c) V dentální radiologii je riziko způsobené ozářením převáženo benefitem plynoucím z odhalení choroby
d) Rtg vyšetření by mělo být předepsáno pouze tehdy, převáží-li benefit riziko plynoucí z tohoto vyšetření
e) V důsledku rtg ozáření může dojít k biologickému poškození

Q22: Množství záření, které pacient obdrží při expozici, se liší  v závislosti na:
a) Citlivosti filmu (film speed)
b) Kolimaci
c) Použité technice
d) Expozičních faktorech
e) Všechny možnosti

Q23: Pravda/lež – závoj filmu je důsledek nesprávného skladování.

Q24: Které z následujících možností přispívají k radiačnímu poškození?
a) Celková dávka
b) Dávkový příkon
c) Citlivost buněk
d) Všechny možnosti

Q25: Která z následujících složek formuje velikost a tvar pole?
a) Filtr
b) Kolimátor
c) Značka filmu

Q26: Která z následujících možností představuje efektivnější metodu redukce dávek pacientům?
a) Použití ochranné (olověné) stínící zástěry
b) Vyšší citlivost filmu (film speed)

Q27: Která z následujících možností je pravdivá?
a) Filtr redukuje velikost pole a formuje tvar pole
b) Filtr odstraňuje nízkoenergetické fotony ze spektra
c) Filtr snižuje střední energii rtg svazku

Q28:  Z jakého důvodu je na zadní straně dentálního filmu umístěna olověná fólie?
a) Ochrana filmu před primárním zářením
b) Ochrana filmu před slinami
c) Ochrana filmu před zpětně rozptýleným zářením

Q29: Co se stane, když není zesilující fólie v dobrém kontaktu s filmem?
a) Fólie je tím zničená
b) Film je tím zničený
c) Dojde ke ztrátě ostrosti obrazu
d) Žádná z možností

Q30: Jak vypadá převyvolaný film?
a) Světlý
b) Bílý
c) Černý
d) Tmavý
e) Šedý

Odpovědi
A1: Zčerná.
A2: Šedý.
A3: Pravda.
A4: a) Pb deska.
A5: c) Rtg fotony se absorbují v buňce a vytvoří radikály.
A6: a) Je potřeba méně záření pro vytvoření obrazu.
A7: b) Genetické účinky.
A8: b) Citlivost (film speed).
A9: b) Vzácné zeminy.
A10: b) Intraorální film.
A11: d) Pozdní (dlouhodobé) účinky se vyskytují po dlouhodobém ozáření malými dávkami.
A12: a) Světlou.
A13: c) Dospělé kostní buňky.
A14: a) 1,5 mm Al.
A14: b) 2,5 mm Al.
A15: c) Světlý.
A16: d) Všechny možnosti.
A17: b) Lékařské ozáření.
A18: Pravda.
A19: b) Malé lymfocyty.
A20: Pravda.
A21: a) Rtg záření není škodlivé pro žijící organismy.
A22: e) Všechny možnosti.
A23: Pravda.
A24: d) Všechny možnosti.
A25: b) Kolimátor.
A26: b) Vyšší citlivost filmu (film speed).
A27: b) Filtr odstraňuje nízkoenergetické fotony ze spektra.
A28: c) Ochrana filmu před zpětně rozptýleným zářením.
A29: c) Dojde ke ztrátě ostrosti obrazu.
A30: d) Tmavý

Použitá literatura:
http://quizlet.com/7544965/learn

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *