Dávky na plod při radiodiagnostických vyšetřeních (2)

Nedávno jsem úplnou náhodou zjistila, že spousta žen hledá na internetu odpověď na otázky typu: „Byla jsem na rentgenovém (rtg) snímku zubů (popř. jiné části těla) a teprve po nějaké době jsem zjistila, že jsem v době snímkování byla těhotná. Mohlo to nějak uškodit miminku?“. Nyní zkusím objasnit, jak je to s odpovědí.

Při dávkách dodaných na plod při prostých rtg vyšetřeních (zuby, kotník, koleno, loket, rameno…) je velmi (opravdu velmi) nepravděpodobné, že by bylo nějak ohroženo miminko, protože dávka na plod je malá až zanedbatelná. Proto se po takovém vyšetření nemusí žena absolutně vůbec strachovat o miminko. Např. dávka z vyšetření zubů je cca 1 mGy, ale jedná se o dávku, která se absorbuje v ústní tkáni. Protože při snímku zubů nesměřuje svazek rtg záření na plod, není plod ohrožen zářením z přímého svazku, ale pouze rozptýleným zářením. Toho je velmi málo, dávka na plod se při tomto vyšetření blíží „nule“. Podobně je tomu při velké spoustě dalších vyšetření, např. kotníku, kolena, hlavy…

Při CT vyšetření může být dávka na plod vyšší, ale stále je v mnoha případech zanedbatelná, je-li CT vyšetření směřováno na jinou část těla, např. hlava, srdce. U CT v oblasti břišní dutiny a pánve je vhodné odhadnout dávku na plod, ale je velmi pravděpodobné, že dávka na plod je malá na to, aby bylo miminko ohroženo. Miminko by mohlo být ohroženo, překročí-li dávka na plod hranici 100 mGy, při které se bere v úvahu umělé ukončení těhotenství. Tomu však předchází analýza dávky a dalších vlivů, jako je doba od početí, které mohou vést k poškození miminka.

V některých zemích mají lépe situované rodiny své „rodinné“ lékaře, kteří se starají o jednotlivé členy rodiny. Někdy dojde k situaci, kdy těhotná žena jde na rtg vyšetření, přičemž teprve poté zjistí, že je těhotná. „Rodinní“ lékaři často nejsou příliš znalí v oblasti dávek, a tak se jednoduše stává, že tito lékaři doporučí těhotné ženě po rtg vyšetření umělé ukončení těhotenství, aniž by měli představu o dávce z daného vyšetření a o možných rizicích. Jednoduše se drží principu, že záření je natolik škodlivé, že je lepší dítě nedonosit. Občas je v tom podporuje i gynekolog/porodník. V mnoha těchto případech je pak ukončení těhotenství nezdůvodněné a v podstatě zbytečné. Naproti tomu, když se žena rozhodne dítě donosit, může být ovlivněna tím, že byla ozářena a žije se strachem, že dítě bude poškozené. Takto generovaný stres pak skutečně může ohrozit dítě.

Tímto článkem bych chtěla uklidnit nastávající maminky, aby po jednoduchých rentgenových vyšetřeních neměly strach o své nenarozené miminko, aby se tím zbytečně netrápily. Dávka je opravdu malá a vaše miminko není nijak ohroženo! Jestliže jste podstoupila CT vyšetření, je vhodné se informovat o dávce a možných rizicích z ní plynoucích přímo na pracovišti, kde bylo vyšetření provedeno. Tam jsou schopni zpětně dohledat parametry vyšetření, na základě kterých lze stanovit dávku na plod. V mnoha případech však také u CT vyšetření není dávka na úrovni ohrožující nenarozené miminko.

I přes toto uklidnění bych ale chtěla zdůraznit, že to stále znamená, že je-li žena těhotná a ví o tom, měla by to obsluhujícímu personálu oznámit před vyšetřením!!!

Klíčová slova: rentgen v těhotenství, CT v těhotenství, rentgen a poškození plodu v těhotenství, ozáření v těhotenství

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *