Kalciové skóre

Onemocnění koronárních tepen je hlavní příčinou úmrtí v západních zemích. Mnoho lidí o svém onemocnění neví, protože nemají žádné symptomy onemocnění. Avšak při podrobnějším vyšetření mohou být u těchto lidí nalezeny kalcifikace v koronárních tepnách, které souvisí právě s přítomností aterosklerózy.

Kalcifikace neboli zvápenatění je proces, při kterém se ukládají vápenaté soli do tkání, čímž způsobují ztvrdnutí tkáně, zhoršení poddajnosti a pružnosti, a tím i zhoršení její funkce [1]. U asymptomatických pacientů, kteří mají vytvořeny kalcifikace v koronárních tepnách, je mírně zvýšené riziko vážné srdeční příhody [2].

V posledních několika letech se rozšířilo použití výpočetní tomografie (CT) pro zjištění koronárních kalcifikací u pacientů středního věku a starších. Metoda, kterou se hodnotí koronární kalcifikace, se nazývá zjištění (koronárního) kalciového skóre.

Pro koronární kalciové skóre se používají vícedektorové spirální CT přístroje, pomocí kterých je možné detekovat, změřit a zhodnotit kalcifikace v koronárních tepnách. (Jen pro doplnění, koronární kalcifikace je definována jako plak, který je přítomný alespoň ve třech sousedních pixelech s denzitou rovnou nebo menší 130 HU (Hounsfield Unit)) [2].

Kalciové skóre se vyjadřuje v tzv. Agatstonově stupnici, blíže viz [3]. Pacienti s hodnotou Agatstonova skóre menší než 100 mají malou pravděpodobnost srdeční příhody, pacienti s hodnotou Agatstonova skóre větší než 400 mají mírné až vysoké riziko koronární příhody v následujících 2-5 letech, zvláště pak ti pacienti, u kterých byly zjištěny další rizikové faktory.

Koronární kalciové skóre může pomoci při rozhodování o medikamentózní léčbě, může být použito i při hodnocení vývoje onemocnění koronárních tepen [2].

Efektivní dávka při CT vyšetření koronárních kalcifikací neboli při zjištění kalciového skóre se pohybuje v rozmezí cca 2-6 mSv, avšak v některých případech může efektivní dávka dosáhnout hodnoty 12 mSv. Je-li při tomto CT vyšetření použita technika modulace proudu, může být dávka snížena o cca 20 %. Dalšího snížení může být dosaženo také použitím prospektivní techniky EKG gatování.

Ukázka kalcifikace (viz žlutá šipka) v koronární tepně je uvedena na obr. č. 1, na kterém je zobrazen axiální řez pacienta v úrovni srdce.

Obr. č. 1: Kalcifikace v koronární tepně [4]

Použitá literatura:
[1] http://lekarske.slovniky.cz/pojem/kalcifikace
[2] International Atomic Energy Agency. Radiation protection in newer medical imaging techniques: Cardiac CT. Safety Reports Series, No. 60, IAEA, Vienna, 2008
[3] Agatston,  A. S., et al. Quantification of coronary artery calcium using
ultrafast computed tomography. J. Am. Coll. Cardiol., No. 15, Vol. 4, 827–832, 1990
[4] http://www.medicalobserver.com.au/assets/images/ccs-a.jpg

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *