Lékařské ozáření v těhotenství

Každoročně podstoupí tisíce těhotných žen lékařské ozáření, např. v podobě rentgenového (rtg) snímku kolene, lokte, CT hlavy atd. Nedostatek informací vyvolává v mnoha těhotných ženách znepokojení a velké obavy o miminko a taktéž vede k nezdůvodněným ukončením těhotenství. A to i přesto, že u mnoha pacientek s sebou nese lékařské ozáření pouze minimální riziko [1].

Za určitých okolností se může stát, že lékařská expozice ionizujícím zářením je nevhodná a zvyšuje tak riziko pro nenarozené dítě. Ale dávka na plod téměř ze všech radiodiagnostických vyšetření představuje velmi malé až zanedbatelné riziko prenatálního úmrtí, vzniku malformací a mentální retardace. Vyšších dávek na plod může být dosaženo u terapeutických výkonů (nejčastěji intervenční výkony).

Nyní něco málo k citlivosti plodu. Citlivost plodu na ionizující záření se v průběhu těhotenství mění. Riziko, které plyne pro plod z určité expozice, je závislé na velikosti absorbované dávky. Nejcitlivější je plod v období organogeneze (organogeneze začíná 3-5 týdnů po oplodnění). Nejméně citlivý je plod ve třetím trimestru těhotenství.

Lékařské ozáření těhotných žen se dělí do několika skupin:
1) plánované ozáření – potřeba radiodiagnostického nebo terapeutického výkonu, např. srdeční katetrizace, CT vyšetření těhotné ženy po automobilové nehodě
2) pracovní expozice – ozáření těhotných žen v rámci výkonu jejich pracovní činnosti
3) náhodné ozáření – nechtěné ozáření např. v rámci nehody

Ad 1):
Jaké jsou dávky na plod z planárních (skiagrafických) rtg vyšetření?
Rtg snímek břicha – průměrně 1,4 mGy, maximálně 4,2 mGy
Rtg snímek phrudníku – maximum je menší než 0,01 mGy
IVU, rtg snímek bederní páteře nebo pánve – průměrně 1,7 mGy, maximálně 10 mGy
Rtg snímek lebky nebo hrudní pátaře – maximum je menší než 0,01 mGy

Jaké jsou dávky na plod ze skiaskopických a CT vyšetření?
Vyšetření horní pasáže střeva po požití baryové kaše – průměrně 1,1 mGy, maximálně 5,8 mGy
Vyšetření dolní pasáže střeva po požití baryové kaše – průměrně 6,8 mGy, maximálně 24 mGy
CT hlavy – maximum je menší než 0,005 mGy
CT hrudníku – průměrně 0,06 mGy, maximálně 1,0 mGy
CT břicha – průměrně 8,0 mGy, maximálně 49 mGy
CT pánve – průměrně 25 mGy, maximálně 80 mGy

Dávkový práh pro vytvoření malformací nervového systému je 100-200 mGy, případně i vyšší. Dávky na plod 100 mGy (z výše uvedených hodnot) není tedy dosaženo ani v případě 3 CT vyšetření pánve, ani v případě např. 20 planárních rtg snímků. Prahové dávky pro vytvoření nervových malformací může být dosaženo např. v případě některých intervenčních výkonů provedených v oblasti pánve nebo také v případě radioterapie.

V období 8-25 týdnů po oplodnění je centrální nervový systém plodu velmi citlivý na ionizující záření. Dávky na plod vyšší než 100 mGy mohou způsobit pokles IQ. Dávky na plod okolo 1000 mGy (=1 Gy) mohou způsobit mentální retardaci.

Mimo jiné expozice plodu ionizujícím zářením zvyšuje riziko vzniku leukémie a taktéž mnoha druhů rakoviny vyskytujících se u dospělých i u dětí. V průběhu těhotenství je plod citlivý na ozáření přibližně stejně jako děti.

Ad 2):
Těhotené ženy mohou pracovat v prostředí s ionizujícím zářením, je-li zajištěno, že dávka na plod nepřekročí hodnotu 1 mGy v průběhu celého těhotenství.

Shrnutí:
Obecně platí, že ukončení těhotenství z důvodu expozice plodu ionizujícím zářením dávkou menší než 100 mGy není na základě rizika zdůvodněné. Dávky na plod vyšší než 100 mGy mohou vést k poškození plodu, přičemž velikost poškození závisí na dávce a stupni těhotenství. V těchto případech je nutné individuálně vzít v potaz všechny okolnosti. Dávky na plod v rozmezí 100-1000 mGy v období pozdního těhotenství velmi pravděpodobně nezpůsobí malformace nebo jiné defekty, protože všechny orgány jsou v tuto dobu již vytvořeny. Ozáření gonád rodičů před početím není spojeno s vyšším rizikem vzniku rakoviny nebo malformace u dětí.

POZN: V případě indikované srdeční katetrizace se doporučuje obalit břicho těhotné ženy ochrannou stínící zástěrou od bránice dolů. Je-li to možné, měl by být katetrizační výkon proveden po skončení období velké organogeneze, tj. po 12. týdnu těhotenství. Do 4. měsíce těhotenství je stále ještě objem plodu malý a vzdálenost mezi hrudníkem a plodem je relativně velká.

Použitá literatura:
[1] IAEA Training material on radiation protection in diagnostic and interventional radiology. Radiation protection in diagnostic and interventional radiology. L14: Radiation exposure in pregnancy. IAEA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *