Technologie umožňující snížení dávek u CT vyšetření (3)

Mimo použití automatické modulace proudu je dalším způsobem, jak snížit dávku pacientům, použití automatické volby napětí. Standardně jsou CT vyšetření prováděna při napětí 120 kV. Použitím nižší hodnoty napětí, např. místo 120 kV pouze 100 kV nebo 80 kV (jednotlivé efektivní energie rtg svazků jsou cca 57 keV, 52 keV a 44 keV), se zlepšuje kontrast v obraze. Důvodem je vyšší zastoupení fotoefektu a menší zastoupení Comptonova rozptylu. Díky lepšímu kontrastu je pak možné snížit proud, což vede ke snížení dávky pacientům. Proud je možné snížit z toho důvodu, že s lepším kontrastem v obraze je oko schopné tolerovat více šumu. U velkých pacientů je však míra šumu v obraze podstatně vyšší, proto se snížení napětí vedoucí ke snížení dávek pacientům využívá především u CT vyšetření středních a menších pacientů, doporučováno je použití zvláště u dětí.

Technika automatické volby napětí u CT skenerů od firmy Siemens využívá přednastavené hodnoty kvality obrazu, definované referenční hodnotou kV a mA. Tyto hodnoty se mohou pro každý vyšetřovací protokol lišit. Dále je využit také topogram. Cílem této techniky je snížení dávky při současné optimalizaci poměru kontrastu a šumu.

Kvalita obrazu je tedy definována poměrem kontrast/šum (contrast-to-noise ratio, CNR). Při optimalizaci je pro všechna napětí hodnota CNR udržována konstantní, viz obr. 1.

kV. vs CNRObr. 1: Poměr CNR v závislosti na napětí

Pro každou hodnotu napětí je pak pro získání dané kvality obrazu, tj. pro konstantní hodnotu CNR potřebné určité množství fotonů, které je dáno proudem. Pro kombinaci napětí a proudu je stanovena výsledná dávka pacientovi. Na základě dávky je pak rozhodnuto, která kombinace napětí a proudu je nejvhodnější. Grafické znázornění je uvedeno na obr. 2.

Dose vs. kVObr. 2: Dávka záření v závislosti na napětí

Pro všechny sloupce na obr. 2 je výsledná hodnota CNR stejná, ale dané hodnoty CNR lze dosáhnout kombinací různých hodnot kV a mA, tj. různou dávkou. V grafu je tedy vynesena závislost výsledné dávky pacientovi na napětí. Z obr. 2 je zřejmé, že nejmenší dávku pacient obdrží při použití napětí 100 kV.

Použitá literatura:
Schmidt, B., Raupach, R., Flohr, T. How to scan with CARE kV. For all SOMATOM Scanners equipped with FAST CARE syngo CT 2011. Siemens, www.siemens.com/healthcare

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *