Mýtus: celotělové CT vyšetření je vhodný nástroj pro objevení skryté rakoviny

V nedávné době se v USA velkým hitem stalo provádění celotělového CT. Účelem těchto vyšetření bylo objevení skryté rakoviny u asymptomatických pacientů. Vyšetření byla prováděna za nízký poplatek na žádost klienta na klinikách v USA a Kanadě. Nicméně se ukázalo, že celotělové CT není dostatečně citlivým nástrojem k objevení skryté rakoviny a že pouze vystavuje klienty dalším rizikům [1].

U mnoha pacientů (91 %) byly zjištěny falešně pozitivní výsledky, tj. podle obrázku měl pacient určitou abnormalitu, která však ve skutečnosti nepředstavovala žádné riziko. U 80 % případů bylo vyžadováno alespoň jedno další vyšetření, např. laboratorní testy, biopsie nebo dokonce chirurgické zákroky, přitom většinou se jednalo např. o cysty, různá stará zranění, benigní nádory anebo o abnormality, které se nijak neprojevovaly a člověk by s nimi dokázal v klidu žít celý život. Se všemi dalšími vyšetřeními rostly i obavy a strach pacienta a současně náklady na zdravotní péči.

Mimo falešně pozitivní výsledky se objevilo i mnoho falešně negativních výsledků, které dodaly pacientovi falešný pocit toho, že je zdravý. Mnoho klientů se po CT vyšetření cítilo psychicky lépe a někdy docházelo k tomu, že klient ani po tom, co se u něho projevily symptomy nějaké nemoci, nešel k lékaři, protože byl nedávno na celotělovém CT, ze kterého vyplynulo, že je zdravý.

Nakonec bylo pouze u 1 % pacientů zjištěno vážnější onemocnění, které vyžadovalo léčbu.

Obecně platí, že celotělové CT ani celotělové MR není dostatečně citlivou metodou pro objevení skryté rakoviny, protože celotělové vyšetření je prováděno s horším rozlišením než vyšetření cílené na určitou oblast, ať už se jedná o MR, kde je rozhodujícím faktorem doba vyšetření, nebo o CT, kde je rozhodujícím faktorem dávka záření.

Mnoho lidí se zajímá o cenu CT vyšetření, nejspíš pro případ toho, že by si vyšetření sami zaplatili, když jim ho jejich lékař neindikuje. U CT vyšetření je však rozhodujícím faktorem dávka, které by lidé neměli být bezdůvodně vystavováni. U CT vyšetření, kdy je použito škodlivé ionizující záření, je nutné dodržet princip zdůvodnění, více popsáno zde, který tím pádem znesnadňuje možnost provedení tohoto vyšetření na vlastní žádost klienta. Princip zdůvodnění zjednodušeně říká, že použití ionizujícího záření, což je i případ CT, které využívá ionizující rentgenové záření, je možné pouze tehdy, převýší-li benefit plynoucí z vyšetření riziko, které je s provedením vyšetření spojeno, tedy újmu, která z vyšetření plyne. Újmou je zde myšleno poškození vzniklé ionizujícím zářením.

U celotělového MR vyšetření je limitující doba vyšetření a cena. Délka vyšetření u cílených vyšetření, tj. vyšetření břicha, jater, páteře, mozku, srdce atd, je cca půl hodiny až hodinu. Aby se stejnou kvalitou bylo provedeno celotělové MR vyšetření, vyžadovalo by to např. pět hodin, což není přípustné.

Současně u CT i MR vyšetření platí, že pacient musí být vhodně připraven na dané vyšetření, např. u vyšetření střev je potřeba vyprázdnit střeva, a současně je velmi často nutné pro zvýšení citlivosti zobrazovací metody aplikovat kontrastní látku, která se však může lišit v závislosti na vyšetřované části nebo orgánu a není tedy možné aplikovat několik kontrastních látek najednou pro zobrazení celého těla.

Klíčová slova: celotělové CT a MR vyšetření, cena CT vyšetření, princip zdůvodnění

Použitá literatura:
[1] http://jhsrp.rsmjournals.com/content/15/2/118.full.pdf

1 komentář u „Mýtus: celotělové CT vyšetření je vhodný nástroj pro objevení skryté rakoviny

  1. Marie

    Děkuji za velice zajímavý a řekla bych, zvláště pro laickou veřejnost, velmi přínosný článek! Alespoň mně hodně objasnil, děkuji!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *