Ochranné stínění

Často používané, ale těžké ochranné olověné stínění (jako např. ochranné zástěry) je v současné době nahrazováno stíněním lehčím. V tomto stínění s nižší hmotností je olovo buď z části nebo plně nahrazeno materiálem s nižším atomovým číslem. Jedná se buď o kombinaci olova a jiného lehčího prvku nebo jsou použity pouze lehčí prvky, jako např. cín, antimon, yttrium, měď, baryum nebo wolfram. Tato ochranná stínění mohou poskytovat dostatečnou ochranu v radiologii, ale neposkytují stejnou ochranu jako olověné stínění.

Je obecně známo, že ochrana poskytovaná bezolovnatým stíněním je výrazně závislá na kvalitě rentgenového svazku. Proto již neplatí, že pro dané stínění stačí stanovit ekvivalent olova pro jednu kvalitu svazku (v horším případě pro jeden svazek a jednu hodnotu napětí). Stínění by mělo být proměřeno pro více kvalit svazků.

Pro různé tloušťky olověného ochranného stínění bylo zjištěno, že pro vyšší kvality rtg svazků stínění o tloušťce 0,35 mm olova propustí cca 2-2,5-krát více záření než olověné stínění o tloušťce 0,50 mm.

Použitá literatura:
Jones AK, Wagner LK. On the (f)utility of measuring the lead equivalence of protective garments. Med. Phys. 40 (6), 2013

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *