Radiation Safety in Computed Tomography – A Virtual Symposium

Ve dnech 8.-10.5.2013 se konalo virtuální sympozium RADIATION SAFETY IN COMPUTED TOMOGRAPHY organizované University of California, San Francisco. Fee bylo 150 $ a jinak postačovalo dostatečně rychlé připojení k internetu.

Rad.prot. CT virtual symp.

Přednášky byly rozděleny do 12 sessions, každá session se zabývala jinou problematikou spojenou s CT. Přednášky se zabývaly jak snížením dávek, tak i praktickými aspekty CT zobrazení, celá jedna session byla věnována použití CT v pediatrii. Jedna session se zabývala benefitem a rizikem CT zobrazení, další pak legislativou a doporučeními vedoucími ke snížení dávek.

Celkově byly přednášky rozděleny na tři sekce – pro lékaře, fyziky a radiologické asistenty/techniky. Velká část přednášek však byla společná pro všechny tři kategorie. Přednášky běžely přibližně 15 hodin denně, což bylo relativně namáhavé, neulehčil to ani časový posun, protože přednášky se konaly v čase od 8 hodin ráno centrálního amerického času (od 15 hodin našeho času). Přednášky však byly hodně zajímavé a přínosné :).

Velmi často byla zmiňována optimalizaci (co nejnižší dávka pacientovi, ale dostatečná kvalita obrazu), tedy správné nastavení expozičních parametrů při vyšetření, nastavení CT protokolů, snížení dávek hlavně v pediatrické radiologii, jak vhodně zvolit vyšetření… Velký důraz byl také kladen na způsob exportu dávkových parametrů umožňující další analýzu a taktéž stanovení efektivních dávek. Avšak úplně největší důraz byl kladen na neustále rostoucí počet CT vyšetření. V USA je každoročně provedeno průměrně 222 CT vyšetření na každý tisíc obyvatel, tj. každý čtvrtý až pátý obyvatel podstoupí každoročně jedno CT vyšetření! V ČR je provedeno průměrně 88 CT vyšetření na každý tisíc obyvatel, tj. každý jedenáctý až dvanáctý obyvatel podstoupí jedno CT vyšetření ročně.

 

imagegentlywww.imagegently.org

 

imagewiselywww.imagewisely.org

 

choosingwiselywww.choosingwisely.org

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *