Rentgenová kontrola na letišti

V nedávné době se nástrojem používaným pro kontrolu zavazadel ale i cestujících na letišti stalo zařízení využívající rentgenové (rtg) záření, jinak nazývané letištní skener. Taktéž se tato zařízení používají pro kontrolu návštěvníků při vstupu do významných památek a některých státních institucí. Ne všechna zařízení však využívají rtg záření, některá zařízení detekují kovové předměty pomocí magnetického pole.

Jak velkou dávku však člověk obdrží při průchodu kontrolním rtg zařízením např. na letišti?

Rtg zařízení používaná pro kontrolu na letištích využívají nízkoenergetické rtg záření k detekci kovů, které by cestující mohli u sebe skrývat, aby je pronesli na palubu letadla. Cestující vejde do kontrolní „brány“, zastaví se na chvíli, provede se expozice, pak se otočí o 180°, provede se další expozice a poté pokračuje dále, ven z kontrolní brány. Dvě expozice se dělají z toho důvodu, že použité nízkoenergetické rtg záření neprojde člověkem, ale odráží se od něho, částečně se rozptýlí a letí zpět, kde je detekováno. Detekcí odraženého rtg záření však lze zjistit pouze uložení kovových předmětů na jedné straně těla, pro druhou stranu těla je provedena druhá expozice. Některé skenery umožňují expozici obou stran člověka najednou.

Odraz rtg záření se liší v závislosti na materiálu, od kterého se záření odráží. Na kontrolním displeji letištní kontroly se pak objeví mapa rtg záření odraženého od cestujícího, ze kterého je možné zjistit přítomnost kovů.

Rtg snímek na letišti však zdaleka není tak detailní, jako je rtg snímek v nemocnici. Je použito podstatně méně záření, detaily snímku jsou horší, ale přesto jsou dostatečné pro získání přehledu o přítomnosti kovů. Neplatí to však o kovech uvnitř těla, tyto kovy nedojdou do styku s rtg zářením, takže nemohou být detekovány.

Efektivní dávka na jednu rtg expozici na letištním kontrolním zařízení je rovna přibližně 0,000 1 mSv. Od přírodního pozadí obdrží obyvatel ČR každoročně efektivní dávku přibližně 3 mSv, přičemž tomuto záření jsme vystaveni celoživotně. Pak tedy efektivní dávka na jednu expozici na kontrolním rtg zařízení na letišti je přibližně stejná, jako je dávka, kterou obdržíme za třetinu hodiny, tj. za 20 minut od přírodního pozadí.

Závěrem lze říci, že efektivní dávky z expozice provedené na kontrolním rtg zařízení na letišti jsou zanedbatelné ve srovnání s přírodním pozadím. Současně i riziko plynoucí z této expozice je zanedbatelné. Cestování letadlem však s sebou přináší další ozáření, které je více popsáno zde. Přehled dávek, které může pacient obdržet při radiodiagnostických výkonech, je zde.

Použitá literatura:
[1] http://www.radiationanswers.org/radiation-blog/Airport_xray_scanners.html

2 komentáře u „Rentgenová kontrola na letišti

    1. Lucie Súkupová Autor příspěvku

      Dobrý den,

      to bohužel nevím. Detektor kovů funguje hlavně na principu indukce vířivých proudů, které vznikají v největší míře u kovových předmětů. Někdy může dojít k interferenci více signálů, což může detektor signalizovat spuštěním alarmu. Některé detektory jsou nastaveny tak, že se alarm spustí i u náhodných procházejících osob, které u sebe žádné kovové předměty nemají.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *