Černobyl (6)

8. května 1986
Světová zdravotnická organizace: Nebezpečí nehrozí

Kodaň: Světová zdravotnická organizace (WHO) nepokládá za nutné, aby mimo území Černobylu byla ve světě učiněna mimořádná opatření. Kromě oblasti jaderné havárie nehrozilo a nehrozí lidem žádné bezprostřední nebezpečí. Zdůraznil to ředitel pověřený řízením programů WHO J.-P. Jardel. Po jednodenním setkání expertů WHO z řady západních a východních zemí v Kodani tento vědec uvedl, že není důvodu, aby lidé zůstávali doma, vyhýbali se pobytu v přírodě a užívali jodové tablety.

Moskva: Agentura TASS včera zveřejnila tuto zprávu rady ministrů SSSR: V černobylské jaderné elektrárně pokračovaly v uplynulých 24 hodinách práce na odstraňování důsledků havárie. Díky přijímaným opatřením se radiační situace zlepšuje.Končí práce na dezaktivaci krajiny v oblasti jaderné elektrárny, kde se úroveň radiace podstatně snížila. Aby se zamezilo odplavování radioaktivních látek do řeky Pripjať, končí budování náspů na jích březích. Na území za hranicemi pásma ležícího v bezprostřední blízkosti elektrárny je úroveň radiace poněkud vyšší ve srovnání s přirozenou hladinou, avšak není nebezpečná pro zdraví lidí.

Bonn: Obyvtelstvu NSR nehorzilo po havárii v Černobylu v žádném okamžiku jakékoliv nebezpečí, řekl novinářům ministr-vedoucí úřadu spolkového kancléře W. Schäuble. Dodal, že žádné nebezpečí jim nehrozí ani nyní.

Varšava: Mluvčí vlády PLR J. Urban na tiskové konferenci ve Varšavě rozhodně odsoudil dohady a smyšlenky, které šíří západní propaganda o důsledích havárie v černobylské jaderné elektrárně pro polské území. J. Urban prohlásil, že především podvratná stanice „Svobodná Evropa“ se úmyslně pokoušela zneužít havárie k politickým cílům, k zastrašení polského obyvatelstva a k vyvolání paniky. Hystericky křičela do světa, že „polské vedení skrývá před obyvatelstvem nebezpečí“ a že „úřady PLR dávají přednost mlčení před záchranou lidí“. „Svobodná Evropa“ a jí přizvukující Washington Post. Hlas Ameriky a též francouzský list Libération se snažily za každou cenu zviklat důvěru k opatřením polských úřadů. Polský lid byl o úrovni radioaktivity a preventivních opatřeních svědomitě a včas informován. Nikde v Polsku nehrozilo nebezpečí lidskému zdraví a nezavíraly se školy, jak to tvrdila západní propaganda.

Cernobyl_10

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *