Slovník

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
V tomto seznamu je 3 jmen obsahujících window. Vymazat výsledky.
Oknění
Proces, který se používá při zobrazení dat, např. při popisu radiologem. Jedná se o nastavení stupňů šedi pro daný obraz, souvisí s pojmy šířka okna (window width) a střed okna (window level). Anglicky se označuje "windowing".

Šířka okna
Šířka okna označuje rozsah hodnot, které jsou aktuálně zobrazeny ve stupních šedi. Je-li šířka okna 400 a střed okna (window level) 500, budou zobrazeny všechny hodnoty od 300 do 700. Hodnoty nižší než 300 se zobrazí černě, hodnoty vyšší než 700 bíle. Využívá se u digitálních modalit, u CT odpovídá CT číslům v Hounsfieldových jednotkách. Anglicky se označuje jako "window width", zkratka WW.

Střed okna
Střed okna označuje střední hodnotu ze zobrazených hodnot. Je-li šířka okna (window width) 400 a střed okna 500, budou zobrazeny všechny hodnoty od 300 do 700. Hodnoty nižší než 300 se zobrazí černě, hodnoty vyšší než 700 bíle. Využívá se u digitálních modalit, u CT odpovídá CT číslům v Hounsfieldových jednotkách. Anglicky se označuje jako "window level", zkratka WL.