Slovník

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 3 jmen in this directory beginning with the letter U.
Učinný průřez
Podíl pravděpodobnosti, že pro danou terčovou entitu nastane určitá interakce vyvolaná dopadem nabitých nebo nenabitých částic určitého druhu a energie, a fluence dopadajících částic. Jednotkou je m2, případně častěji používaný barn (1 barn = 1*10-28 m2).

Uhlová modulace proudu
ATCM, která moduluje proud v průběhu rotace gantry na základě zeslabení v dané úhlové projekci. Při zadopřední projekci je potřeba menšího množství rtg fotonů, při boční projekci je potřeba vyššího množství, v předozadní projekci je opět množství nižší. Při úhlové modulace proud osciluje.

UNSCEAR
United Nations Scientific Committee for Effects of Atomic Radiation. Vědecká skupina založená v roce 1955 při OSN, která se zabývá radiační ochranou.