Slovník

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 3 jmen in this directory beginning with the letter V.
Vazebná energie elektronu
Vazebná energie elektronu odpovídá energii, kterou je potřeba dodat elektronu, aby došlo k jeho uvolnění z energetické slupky. Vazebná energie elektronů na jednotlivých slupkách se liší, nejvyšší je na slupce nejbližší jádru (K), směrem od jádra se snižuje (L, M, N, O...).

Vážený kermový index výpočetní tomografie CTDI_W
Vážený kermový (dávkový) index výpočetní tomografie představuje dávku na jednu rotaci rentgenky. Je výchozí veličinou pro stanovení CTDI_VOL, která se využívá u multidetektorových CT. Měří se v PMMA fantomu o průměru 16 cm nebo 32 cm v centrální a periferní části. Stanoví se jako CTDI_W = 1/3*CTDI_centr+2/3*CTDI_perif. Jednotkou CTDI_W je mGy. Normováním CTDI_W k pitch faktoru lze získat hodnotu CTDI_VOL.

Voxel
Objemový element (3D), získaný jako součin pixelu a tloušťky řezu. Zkratka pochází z anglického "volume element".